Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ağustos, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Meşe Bilişim - IoThook

05 Ağustos 2017 tarihinde Dünya Gazetesinde yayınlanan IoT için Yerli Bulut Servisi IoThook un yazısı:

Orange Pi Zero ya static ip vermek

Orange pi zero mini bilgisayarımıza sabit ip adresi vermek için; interfaces dosyası super user yetkileri ile nano editöründe açılır, sudo nano /etc/network/interfaces Aşağıda bulunan komut listesi dosyaya yazılarak kaydedilir ve cihaz restart yapılır. auto lo iface lo inet loopback allow-hotplug eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.205 #sabit ip adresi netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 dns-nameservers 192.168.1.1 Cihaz açılıp nmap ile ağımı tarattığımda 205 olarak ip aldığını gördük; Nmap scan report for 192.168.1.205 Host is up (0.00030s latency).

Raspberry pi 3 e IoT dashboard kurulumu

Raspberry pi mini bilgisayarımızı iot cihazı olarak kullanabileceğimizi biliyorsunuz. Peki bir iot sistem kodlamak ne kadar zaman alır. Peki kodlamaya başlamadan hazır bir sistem bulunabilir mi? Cevap evet. IoT cihazları için geliştirilmiş bir çok açık kaynak proje vardır. Google ve Github üzerindeki kısa bir arama ile bir çok projeye ulaşılabilir. Ben size Github üzerinde bulunan https://github.com/electrocoder/iotdashboard projesini Raspberry pi ye nasıl kurulup çalıştırılacağını anlatacağım. IoTdashboard yazılımı Python programlama dili ve Django web framework ile geliştirilmiştir. Yapılacaklar sırası ile şöyledir; Raspberry pi ye ssh terminal ile bağlanılır veya Raspberry pi ye ekran ve klavye var ise terminal ekranı açılır. ssh pi@raspberrypi_ip https://github.com/electrocoder/iotdashboard adresindeki proje indirilir. git clone https://github.com/electrocoder/iotdashboard iotdashboard klasörü üçerisine girilir. cd iotdashboard pip ile gerekli kütüphanelerin kurulum

Raspberry Pi 3 IP sabitleme, Static IP verme

Raspberry Pi 3 ün terminal ekranı açılır. work ssh pi@192.168.1.201 pi@192.168.1.201's password: The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Thu Aug 3 20:00:07 2017 pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/dhcpcd.conf ile ayar dosyası açılır ve aşağıdaki satırlar yapıştırılır veya yazılır. # kablolu bağlantı için - ethernet interface eth0 static ip_address=192.168.1.201/24 static routers=192.168.1.1 static domain_name_servers=192.168.1.1 # kablosuz bağlantı için - wifi interface wlan0 static ip_address=192.168.1.202/24 static routers=192.168.1.1 static domain_name_servers=192.168.1.1