Python PySide2 ile IOTHOOK dan JSON Veri Alma


PySide2, Qt nin Python projelerinde Qt 5.12+ framework e erişimini sağlayan resmi Python modülüdür. PySide2 yi kullanmadan önce yüklenmesi gereken modüller şu şekildedir.
$ pip install matplotlib
$ pip install numpy
$ pip install PySide2
Python kütüphanelerinin yükleme işlemi pip ile yapılmıştır. Sisteminizde pip yüklü değil ise https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py adresine giderek dosyayı bilgisayarınıza kaydediniz ve çalıştırınız.
Biz burada PySide2 ve matplotlib kullanarak oluşturduğumuz Window içerisinde gelen verileri grafik olarak göstereceğiz.
Script çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir pencere görmemiz gerekiyor.
pyside2-matplotlib-iothook.png
Bu örnekde QT Designer kullanılarak arayüz tasarımı yapılmıştır. Widget için Promote to ... seçeneği ile MplWidget sınıfı kullanılmıştır. Bu örneği hazırlamada manap.se Manap ve yapayzekalabs.blogspot.com Yapayzekalabs sitelerinden faydalandım. Bu sitelerde daha fazla kaynak bulabilirsiniz.
Test işlemi IoThook da bulunan 230 id numaralı 5 channel test isimli cihaz ile yapılmıştır.
Bu cihaz demo kullanıcısına aittir.
Bu örneğe ve diğerlerine IOTHOOK Git sayfasından ulaşabilirsiniz.
iothook.ui dosyası:
iothook.ui
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ui version="4.0">
 <class>Form</class>
 <widget class="QWidget" name="Form">
 <property name="geometry">
  <rect>
  <x>0</x>
  <y>0</y>
  <width>689</width>
  <height>553</height>
  </rect>
 </property>
 <property name="windowTitle">
  <string>Form</string>
 </property>
 <layout class="QGridLayout" name="gridLayout">
  <item row="0" column="0">
  <widget class="QLabel" name="label">
   <property name="text">
   <string>Read API KEY</string>
   </property>
  </widget>
  </item>
  <item row="0" column="1">
  <widget class="QLineEdit" name="lineEdit"/>
  </item>
  <item row="0" column="2">
  <widget class="QPushButton" name="pushButton">
   <property name="text">
   <string>Connect</string>
   </property>
  </widget>
  </item>
  <item row="1" column="0" colspan="3">
  <widget class="MplWidget" name="MplWidget" native="true"/>
  </item>
 </layout>
 </widget>
 <customwidgets>
 <customwidget>
  <class>MplWidget</class>
  <extends>QWidget</extends>
  <header>mplwidget.h</header>
  <container>1</container>
 </customwidget>
 </customwidgets>
 <resources/>
 <connections/>
</ui>
iothook.py dosyası:
iothook.py
import requests
from PySide2.QtWidgets import *
from PySide2.QtUiTools import QUiLoader
from PySide2.QtCore import QFile, QTimer

from matplotlib.backends.backend_qt5agg import (
  FigureCanvas, NavigationToolbar2QT as NavigationToolbar)

from matplotlib.figure import Figure

import numpy as np
import random


class MplWidget(QWidget):

  def __init__(self, parent=None):
    QWidget.__init__(self, parent)

    self.canvas = FigureCanvas(Figure())

    vertical_layout = QVBoxLayout()
    vertical_layout.addWidget(self.canvas)
    vertical_layout.addWidget(NavigationToolbar(self.canvas, self))

    self.canvas.axes = self.canvas.figure.add_subplot(111)
    self.setLayout(vertical_layout)


class MainWidget(QWidget):

  def __init__(self):
    QWidget.__init__(self)

    designer_file = QFile("iothook.ui")
    designer_file.open(QFile.ReadOnly)
    loader = QUiLoader()
    loader.registerCustomWidget(MplWidget)
    self.ui = loader.load(designer_file, self)
    designer_file.close()

    self.setWindowTitle("IOTHOOK")

    self.field_1_list = []
    self.field_2_list = []
    self.field_3_list = []
    self.field_4_list = []
    self.field_5_list = []
    self.field_6_list = []
    self.field_7_list = []
    self.field_8_list = []

    self.lineEdit = self.ui.findChild(QLineEdit, 'lineEdit')
    self.pushButton = self.ui.findChild(QPushButton, 'pushButton')

    self.pushButton.clicked.connect(self.result)

    grid_layout = QGridLayout()
    grid_layout.addWidget(self.ui)
    self.setLayout(grid_layout)

  def result(self):
    self.timer = QTimer()
    self.timer.setInterval(5000)
    self.timer.timeout.connect(self.status)
    self.timer.start()

  def status(self):
    print("update")
    # read api key
    # API_KEY = '4c8f1e0277c7f694e698739b' # demo #230 5 channel test
    API_KEY = self.lineEdit.text()
    if API_KEY:
      self.pushButton.setText("Stop")
      url = 'http://iothook.com/api/device/?api_key=' + API_KEY + "&results=1"
      response = requests.get(url)
      data = response.json()
      print(data)

      try:
        self.ui.MplWidget.canvas.axes.clear()
        self.field_title_list = []

        if data[0]['field_1']:
          self.field_title_list.append('field_1')
          self.field_1_list.append(data[0]['field_1'])
          self.ui.MplWidget.canvas.axes.plot(self.field_1_list)

        if data[0]['field_2']:
          self.field_title_list.append('field_2')
          self.field_2_list.append(data[0]['field_2'])
          self.ui.MplWidget.canvas.axes.plot(self.field_2_list)

        if data[0]['field_3']:
          self.field_title_list.append('field_3')
          self.field_3_list.append(data[0]['field_3'])
          self.ui.MplWidget.canvas.axes.plot(self.field_3_list)

        if data[0]['field_4']:
          self.field_title_list.append('field_4')
          self.field_4_list.append(data[0]['field_4'])
          self.ui.MplWidget.canvas.axes.plot(self.field_4_list)

        if data[0]['field_5']:
          self.field_title_list.append('field_5')
          self.field_5_list.append(data[0]['field_5'])
          self.ui.MplWidget.canvas.axes.plot(self.field_5_list)

        if data[0]['field_6']:
          self.field_title_list.append('field_6')
          self.field_6_list.append(data[0]['field_6'])
          self.ui.MplWidget.canvas.axes.plot(self.field_6_list)

        if data[0]['field_7']:
          self.field_title_list.append('field_7')
          self.field_7_list.append(data[0]['field_7'])
          self.ui.MplWidget.canvas.axes.plot(self.field_7_list)

        if data[0]['field_8']:
          self.field_title_list.append('field_8')
          self.field_8_list.append(data[0]['field_8'])
          self.ui.MplWidget.canvas.axes.plot(self.field_8_list)

        self.ui.MplWidget.canvas.axes.legend((self.field_title_list), loc='upper right')
        self.ui.MplWidget.canvas.draw()

        self.repaint()
      except:
        pass


app = QApplication([])
window = MainWidget()
window.show()
app.exec_()


Bu örneği canlı test edebilmek için tarayıcınıza aşağıdaki linki yapıştırarak verilerin değişimini gözlemleyebilirsiniz.

https://iothook.com/api/update/?api_key=3fb1150c2736b82cff5323c6&field_1=5&field_2=0&field_3=0&field_4=20&field_5=7

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski